Superwizja

Superwizja i Certyfikacja

MOŻESZ WIĘCEJ !

Miarą zawodowego rozwoju jest Twoja skuteczność, którą budujesz poprzez
efektywne i etyczne niesienie pomocy swoim klientom.

Superwizja

Absolwenci naszych kursów hipnoterapii, mają możliwość wzięcia udziału w programie superwizji.

Superwizja to termin pochodzący z języka angielskiego (supervision), który dotyczy wsparcia i kontroli. Akademia dbając o etykę pracy, skuteczność i sposób wykorzystywanych narzędzi podczas terapii, który przekłada się na bezpieczeństwo oraz zadowolenie klientów, pragnie zapewnić najwyższy poziom poprzez program wsparcia członków naszej zawodowej społeczności. Absolwentom oferujemy wsparcie oraz unikalny proces rozwojowy, czego efektem jest ukierunkowanie na jeszcze lepsze radzenie sobie z wyzwaniami natury zawodowej.
Konsultacje udzielane hipnoterapeucie (superwizowanemu) przez osobę o potwierdzonym znacznym doświadczeniu w prowadzeniu hipnoterapii (superwizora) mają na celu doskonalenia warsztatu zawodowego i zapewnienie klientom najwyższej jakości hipnoterapii prowadzonej zgodnie z zasadami etycznymi naszego zawodu.
kursy hipnozy
WhatsApp Image 2021-09-20 at 22.08.19

Certyfikacja

Praktykujący hipnoterapeuci, którzy regularnie poddają się super wizjom i wciąż podnoszą swoje kompetencję zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych z zakresu hipnoterapii mogą ubiegać się o certyfikaty jakości Master AkademiaHipnoterapii.pl.
Osoba ubiegające się o certyfikat powinna odbyć 40h superrewizji w roku, być aktywnym uczestnikiem programu mentorskiego oraz skorzystać z co najmniej 60h szkoleń zawodowych z zakresu hipnoterapii.

Honorujemy dyplomy i zaświadczenia innych uznanych instytucji i firm szkoleniowych.

Jeśli chcesz należeć do społeczności hipnoterapeutów, którzy dbają o jakość swojej pracy nie zastanawiaj się dłużej
i dołącz do nas już dziś!

Polecane Kursy